O’zbekiston Respublikasi Maktabgacha Ta’lim Vazirligi О‘zbekistоn, Tоshkent shahar, Yusuf Xos Xojib ko’chasi, 76 uy. Tel.: (99871) 215-52-79, Faks: (99871) 215–54–08 website: www.mdo.uz, e-mail: devon@mdo.uz, e-xat: mdo@exat.u


Министерство дошкольного образования Республики Узбекистан ул. Юсуф Хос Хаджиб 76, город Ташкент, Узбекистан
Tel.: (99871) 215-52-79, Faks: (99871) 215–54–08
website: www.mdo.uz, E-mail: devon@mdo.uz, e-xat: mdo@exat.uz